Zapraszamy do galerii broni białej szablapolska.com, która oferuje Państwu kolekcję replik szabel polskich z wszystkich epok.

We invite you to our store which offer copies of historical weapons. Our studio specializes in the production of traditional cold steel weapons, historical military weapons and equipment. We strive to maintain the highest quality.

SKLEP Z BRONIĄ BIAŁĄ. SZABLE, RAPIERY, SZTYLETY, KONCERZE, ZBROJE. Zapraszamy Państwa do naszego sklepu, który oferuję kopie broni historycznej. Nasza pracownia od lat specjalizuje się w tradycyjnym wytwarzaniu broni białej i uzbrojenia historycznego. Staramy się zachować najwyższą jakość.

Naszym celem jest przywrócenie w Polsce godnego miejsca, które należy się wspaniałym szablom. Uczestniczymy w wystawach okolicznościowych promujących polską historię i tradycje polskich zwycięstw Narodowych.
Mamy nadzieję, że tradycja posiadania szabli, przekazywania jej z Ojca na Syna i staropolski zwyczaj obdarowywania się tym oryginalnym klejnotem powróci.

Nasze szable i inne wyroby są wykonane ręcznie, metodą tradycyjną, szable znajdujące się  w ofercie są kute i nadają się do fechtunku bojowego. Polskie rogatywki z epoki Księstwa Warszawskiego, ładownice oficerskie i prochownice zostały odtworzone z niezwykłą pieczołowitością przy użyciu naturalnych metod i właściwych materiałów.

Referencje, wystawy, pokazy. (reference, exhibition, show) Firma Szabla Polska organizuje również wystawy i pokazy. Nasze wystawy historyczne cieszą się dużym zainteresowaniem i były zaprezentowane już w wielu miastach i muzeach w Polsce. Wystawy szabel oraz zbroi i uzbrojenia XVI-XVII wieku oraz z czasów napoleońskich pokazaliśmy między innymi w Muzeum w Kościanie, Brodnicy, w Oświęcimiu na zamku, w Zamku Królewskim pod Krakowem, Opatówku, Grunwaldzie, na zamku w Darłowie i w wielu innych miejscach, również w Niemczech pod Lipskiem. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami oraz pamiątkami z wystaw naszej kolekcji zbroi i uzbrojenia.