Home » Kontakt

Kontakt

sklep@szablapolska.com

tel. +48 795 262 035

„Szabla Polska”

 1. Firma Handlowo-Usługowa Natalia

Hanna Czartoryska

07-410 Ostrołęka ul. Gołębia 6

NIP 758- 104 -40- 65

2. Firma Handlowo-Usługowa

Natalia Czartoryska

W.Pola 5 , 07-410 Ostrołęka

NIP 7582353199 Regon 146643650

PKD 32.12.Z

 

REGULAMIN


 • 1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy szablapolska.com z siedziba w Ostrołęce 07-410 ul Gołębia 6 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ostrołęka

 

 

 • 2

Wytwarzamy i sprzedajemy broń białą, która może być zamawiana i wysyłana. Zamówienia realizowane są drogą tradycyjną: wysyłane Pocztą Polską lub kurierem albo przygotowywane do odbioru własnego w siedzibie Firmy.

 

 

 • 3

Klient wybiera towar prezentowany na stronie internetowej www.szablapolska.com i składa zamówienie przez stronę www. Oferta Firmy ma  charakter wiążący przez okres jej prezentacji na wyżej wymienionej stronie do czasu wyczerpania zapasu danego przedmiotu w magazynie.

 

 

 • 4

Cena wyświetlana jest przy tytule i nie obejmuje opłaty za dostawę. Zatem na ostateczny ilość i koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki.

 

 

 • 5

Firma dokłada wszelkiej staranności aby oferta jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (CEN, konfiguracji, CZY parametrów Technicznych) informacje  zawarte na naszych stronach nie moga być jednak (o ile nie nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

 

 

 • 6

Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez naszą firmę dokonane e-mailem z informacją o przyjęciu zamówienia przez Klienta z potwierdzeniem. W przypadku braku takiego potwierdzenia badź wpłaty, szablapolska zastrzega sobie prawo do  niewysyłania towaru.

 

 

 • 7

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ZE strony szabli polskiej w ciągu dwoch dni roboczych, prosimy o kontaktsklep@szablapolska.com telefon +48 795 262 035

 

 

 • 8

Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością Ich otrzymywania Do momentu wyczerpania zapasów Towarów w magazynie.

 

 

 • 9

O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego modelu powiadamiamy za pomocą Poczty Elektronicznej  lub telefonicznie.

 

 

 • 10

W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji i wystąpią trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy realizowane zamówienie bedzie w dłuższym czasie . Jednak na życzenie Klienta szablapolska może podzielić zamówienie na kilka.

 

 

 • 11

Jeśli zamówienie obejmuje Towarów oraz e-Wydania dzielone JEST Ono na Dwa odrębne Koszyki i realizowane JEST W dwoch odrębnych trybach. Zamówienia na Towarów realizowane SA zgodnie z Czasem podanym danym pod tytułem.

 

 

 • 12

Towarów i traktowane SA Jako Osobné zamówienia i nie nie powodują kumulacji łącznej Wartości zamówienia.

 

 

 • 13

Zamówienie na Towarów zostanie zrealizowane w ciągu 14 dni roboczych: od momentu potwierdzenia przez Klienta  (średni Czas oczekiwania na przesyłkę 5 dni). W przypadku trudności z realizacja, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od szablipolskiej.Szablapolska Nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polska oraz Firmy kurierskie.

 

 

 • 14

Zamówienie na Towarów zostanie zrealizowane, jeżeli bedzie zawierało Adres i telefon Odbiorcy oraz Adres Poczty Elektronicznej zamawiającego. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiajacego, Szablapolska zastrzega sobie Prawo  niewysyłania towaru.

 

 

 • 15

Szablapolska Oferuję Trzy Formy płatności: a) za pobraniem – za przesyłkę Klient PLACI przy odbiorze listonoszowi LUB w urzędzie pocztowym. Klient moze rowniez zdecydować SIĘ na dostawę Przesyłka kurierska, płacąc kurierowi przy odbiorze paczki, b) przelewem – Przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na Rachunek Bankowy szablipolskiej (zazwyczaj następnego Dnia po dokonaniu przelewu).

 

 • 16

Kazdy Klient otrzymuje od szabli polskiej na Dowód zakupu Rachunek. Jeśli Rachunek MA Być wystawiony na firme, należy podać dane oraz NIP Firmy. Dokonując zakupu w szablipolskiej Klient automatycznie zgadza SIĘ na wystawienie rachunku bez podpisu.

 

 

 • 17

szablapolska realizuje wysyłki Poza Granice Polski. Jednostka Ilość Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę dostawcy, Która uzależniona od Stawek JEST Tego rodzaju Usług w Kraju docelowym.

 

 

 • 18

zamówienie już realizowane moze być anulowane TYLKO Drogą telefoniczna:

telefon +48 795 262 035

Anulować mozna TYLKO zamówienia, Które Nie zostały Jeszcze zrealizowane.

 

 

 • 19

Zgodnie z przepisami ustawy Z dnia 02 marca 2000 r. o Ochronie Praw Konsumentów oraz niektórych o, Odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient moze odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar. Jest to możliwe pod wrunkiem, że  zakupiony towar nie nie został w żaden sposób Zniszczony LUB – w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych – Nie zostało usunięte Oryginalne opakowanie towaru. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany Dowód zakupu. Szabla Polska gwarantuje Zwrot towaru osobowy. Pieniądze zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki. Koszt dostawy nie nie podległa zwrotowi, Klient placi rowniez za odesłanie towaru.

 

 

 • 20

Odesłany towar nie nie moze Być uszkodzony.

 

 

 • 21

W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne Przesłanie Poczta Polska wadliwego towaru zdo szablipolskiej. Firma nie przyjmuje jednak zadných przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Czy reklamowanej przesyłki należy dołączyć Dowód zakupu wraz z opisem przyczyny zwrotu. Jeżeli reklamacja bedzie uzasadniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko taka możliwość  bedzie. Za towar wadliwy uznaje sie towar, która posiada wady techniczne. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych, jednakże szablapolska podejmuje wszelkie kroki, aby reklamacje rozwiązać w najkrótszym możliwym  czasie. W przypadku reklamacji złożonej błędnie towar odsyłamy na koszt Klienta.

 

 

 • 22

W przypadku reklamacji PROSZĘ o kontakt sklep@szablapolska.com

telefon +48 795 262 035 Reklamacja bedzie rozpatrzona do 7 dni roboczych, jednakże szablapolska podejmuje wszelkie działania aby reklamacje rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie. O przebiegu i wyniku reklamacji Klient bedzie powiadomiony indywidualnie

 

 

 • 23

Liczba zamawianych przedmiotów nie jest ograniczona chyba, że  zaznaczono inaczej.

 

 

 • 24

Sklep zastrzega sobie Prawo dokonania zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na Stronie szablapolska.com. Zamówienia złożone PRZED zmianą danych realizowane są według poprzednich zasad.

 

 

 • 25

Nazwy Producentów i Marki prezentowane na stronie szablapolska.com umieszczone są za zgoda ich właścicieli.

 

 

 • 26

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych Osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone Do Bazy gandalf.com.pl wyłącznie w celu Realizacji Zamówień i nie nie beda udostępniane innym podmiotom. Kazdy Klient ma Prawo wglądu na temat swoich danych i ICH poprawienia.

 

 

 • 27

sklep@szablapolska.com

 

telefon +48 795 262 035

„Szabla Polska”