Home » Kontakt / Regulamin

Kontakt / Regulamin

sklep@szablapolska.com

Szabla Polska Tel. 502 220 661

Adres Wojny Pietrasze 18 A

18-210 Szepietowo

REGULAMIN


 • 1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy szablapolska.com

 • 2

Wytwarzamy i sprzedajemy broń białą, która może być zamawiana i wysyłana. Zamówienia realizowane są drogą tradycyjną: wysyłane Pocztą Polską lub kurierem albo przygotowywane do odbioru własnego w siedzibie Firmy.

 • 3

Klient wybiera towar prezentowany na stronie internetowej www.szablapolska.com i składa zamówienie przez stronę www. Oferta Firmy ma  charakter wiążący przez okres jej prezentacji na wyżej wymienionej stronie do czasu wyczerpania zapasu danego przedmiotu w magazynie.

 • 4

Cena wyświetlana jest przy tytule i nie obejmuje opłaty za dostawę. Zatem na ostateczny ilość i koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki.

 • 5

Firma dokłada wszelkiej staranności aby oferta jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów Technicznych) informacje  zawarte na naszych stronach nie moga być jednak (o ile nie nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

 • 6

Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez naszą firmę dokonane e-mailem z informacją o przyjęciu zamówienia przez Klienta z potwierdzeniem. W przypadku braku takiego potwierdzenia badź wpłaty, szablapolska zastrzega sobie prawo do  niewysyłania towaru.

 • 7

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony szablipolskiej w ciągu dwoch dni roboczych, prosimy o kontakt sklep@szablapolska.com

 • 8

Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością Ich otrzymywania Do momentu wyczerpania zapasów Towarów w magazynie.

 • 9

O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego modelu powiadamiamy za pomocą Poczty Elektronicznej  lub telefonicznie.

 • 10

W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji i wystąpią trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy realizowane zamówienie bedzie w dłuższym czasie . Jednak na życzenie Klienta szablapolska może podzielić zamówienie na kilka.

 • 11

Jeśli zamówienie obejmuje więcej towarów  dzielone jest ono na dwa odrębne koszyki i realizowane jest  w dwoch odrębnych trybach. 

 • 12

Zamówienie Towarów zostanie zrealizowane w ciągu 14 dni roboczych: od momentu potwierdzenia przez Klienta  (średni Czas oczekiwania na przesyłkę 5 dni). W przypadku trudności z realizacją, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od szablipolskiej.Szablapolska nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polska oraz Firmy kurierskie.

 • 13

Zamówienie na Towarów zostanie zrealizowane, jeżeli bedzie zawierało Adres i telefon Odbiorcy oraz Adres Poczty Elektronicznej zamawiającego. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiajacego, Szablapolska zastrzega sobie Prawo  niewysyłania towaru.

 • 14

Szablapolska Oferuję Trzy Formy płatności: a) za pobraniem – za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym. Klient moze rowniez zdecydować się na dostawę Przesyłka kurierska, płacąc kurierowi przy odbiorze paczki, b) przelewem – Przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na Rachunek Bankowy szablipolskiej (zazwyczaj następnego Dnia po dokonaniu przelewu).

 • 15

Kazdy Klient otrzymuje od szabli polskiej na Dowód zakupu Rachunek. Jeśli Rachunek ma być wystawiony na firme, należy podać dane oraz NIP Firmy. Dokonując zakupu w szablipolskiej Klient automatycznie zgadza się na wystawienie rachunku bez podpisu.

 • 16

szablapolska realizuje wysyłki Poza Granice Polski. Jednostka, ilość, koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę dostawcy, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.

 • 17

zamówienie już realizowane moze być anulowane

Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

 • 18

Zgodnie z przepisami ustawy Z dnia 02 marca 2000 r. o Ochronie Praw Konsumentów, Odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient moze odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar. Jest to możliwe pod wrunkiem, że  zakupiony towar nie nie został w żaden sposób zniszczony lub nie został znisczony w trybie normalnego użytkowania lub – w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych – Nie zostało usunięte Oryginalne opakowanie towaru. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany Dowód zakupu. Szabla Polska gwarantuje zwrot towaru. Pieniądze zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki. Koszt dostawy nie nie podległa zwrotowi, Klient placi rowniez za odesłanie towaru.

 • 19

Odesłany/reklamowany  towar nie nie może być uszkodzony, lub zniszczony w trybie normalnego użytkowania. Reklamacja nie obejmuje towaru, który został zużyty w trybie  użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Jeżeli szabla jest używana do szermieki dłużej niż  miesiąc i naturalnemu zużyciu ulgło ostrze szabli – reklamacja nie obejmuje wymiany ostrza szabli, podobnie jeżeli w trybie normalnego użytkowania szabli w celech szermierki uszkodzeniu uległa rękojeść szabli , reklamacja nie obejmuje naprawy rękojeści. 

 • 20

W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne Przesłanie Pocztą Polska wadliwego towaru do szablipolskiej w terminie 2 tygodni od dnia zakupu. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć Dowód zakupu wraz z opisem przyczyny zwrotu. Jeżeli reklamacja bedzie uzasadniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko taka możliwość  będzie. Za towar wadliwy uznaje sie towar, która posiada wady techniczne ale nie towar zużyty w wyniku zwykłej eksploatacji, przykładowo podczas intensywnego treningu szermierki. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych, jednakże szablapolska podejmuje wszelkie kroki, aby reklamacje rozwiązać w najkrótszym możliwym  czasie. W przypadku reklamacji złożonej błędnie towar odsyłamy na koszt Klienta.

 • 21

W przypadku reklamacji prosimy o  wyraźne zaznaczenie, że reklamują Państwo szablę lub inny przedmiot i o kontakt   sklep@szablapolska.com Reklamacja bedzie rozpatrzona do 7 dni roboczych, jednakże szablapolska podejmuje wszelkie działania aby reklamacje rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie. O przebiegu i wyniku reklamacji Klient bedzie powiadomiony indywidualnie

 • 22

Liczba zamawianych przedmiotów nie jest ograniczona chyba, że  zaznaczono inaczej.

 • 23

Sklep zastrzega sobie Prawo dokonania zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na Stronie szablapolska.com. Zamówienia złożone przed zmianą danych realizowane są według poprzednich zasad.

 • 24

Nazwy Producentów i Marki prezentowane na stronie szablapolska.com umieszczone są za zgoda ich właścicieli.

 • 25

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych Osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

sklep@szablapolska.com 

„Szabla Polska”