Home » Koncerz husarski

Koncerz husarski

Charakterystyczną bronią polskiej husarii, spotykaną zwłaszcza w rękach towarzyszy i starszyzny,  wspólną zresztą husarzom węgierskim i polskim. Koncerz był bronią kolną stosowaną zamiennie do kopii. Znaczna długość koncerza, w którym głownia  dochodziła czasem do 150 cm. Powodowała, że był on troczony wyłącznie do siodła, pod prawe lub lewe kolano. Wymagał on stosowania pewnej techniki zarówno wyjmowania na dwa tempa jak i użycia w ten sposób aby nie został w ciele przeciwnika.  Broń ta ze względu na skomplikowane kucie i szlifowanie długiej najczęściej trójgrannej głowni była niezwykle droga.  W Polsce zachowało się niezwykle mało koncerzy. Najbardziej popularnym koncerzem polskiej husarii był koncerz w typie węgierskim z rękojeścią szabelną.

Nasz koncerz posiada rękojeść szabelną w typie węgiersko-polskim, z kabłąkiem jelca skierowanym ku górze pod kontem prostym, nie stykającym się z migdałową głowicą. Trzon drewniany karbowany, obłożony czarną skórą z fartuchem. Głownia (128 cm) ręcznie kuta, hartowana ( 48 HRC)  o długości 141 centymetrów, szlifowana trójgrannie z wklęsłością do środka. Dzięki temu uzyskuje się niezwykle trwałą, elastyczną i lekką głownię, którą bez problemu można trzymać na wyciągniętym ramieniu. Pochwa drewniana w czarnej skórze. Długość pochwy wymaga skutecznej ochrony przed złamaniami i dlatego wzorem starych XVII wiecznych koncerzy posiada okienko, trzewik i 7 ryfek. Waga bez pochwy 0,98 kg.!!!! Waga z pochwą 1,57 kg. Odnośnie ceny przedmiotu proszę uzgadniać telefonicznie pod numerem telefonu 502 220 661